UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

Lista rzeczoznawców

Wyszukiwanie

Numer wpisu Województwo Tytuł, imiona, nazwisko Zakres
04/19/R/IA pomorskie mgr inż. arch.
Grzegorz Wiktor
Krychowski
Specjalność: rzeczoznawca budowlany w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
planowanie, projektowania, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego
84/97/R małopolskie dr inż. arch.
Barbara Honorata
Kubala Lelek
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
32/99/R śląskie mgr inż.
Barbara Krystyna
Kudela
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
124/99/R dolnośląskie mgr inż. arch.
Zbigniew Józef
Kudyba
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
mgr inż. arch.
Emilia
KŰHN-ZAKURZEWSKA
Specjalność: architektoniczna
planowanie, projektowania, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego
08/17/R/IA mazowieckie mgr inż. arch.
Małgorzata
KUKOWSKA
Specjalność: architektoniczna
opracowania projektowe dotyczące rozwiązań architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych
32/14/R/C mazowieckie mgr inż. arch.
Wojciech
Kukwa
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
3/17/R/IA pomorskie dr inż. arch.
Wiesław Jerzy
Kupść
Specjalność: architektoniczna
planowanie, projektowanie, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego
11/22/R/IA mazowieckie mgr inż. arch.
Paweł Tomasz
KWAŚNIAK
Specjalność: architektoniczna
planowanie, projektowania, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego
08/21/R/IA mgr inż. arch.
Andrzej
Kwieciński
Specjalność: architektoniczna
planowanie, projektowania, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego
64/01/R mazowieckie mgr inż. arch.
Anna Dioniza
Łanczont
Specjalność: architektoniczna: sporządzanie projektów budowlanych architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych, projektów budowlanych konstrukcyjnych z wyjątkiem projektów budowlanych o skomplikowanych konstrukcjach, projektów instalacji i urządzeń sanitarnych z wyjątkiem skomplikowanych instalacji i urządzeń sanitarnych Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
18/10/R/C podlaskie mgr inż. arch.
Stanisław Witosław
Łapieński Piechota
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
budownictwo mieszkaniowe, budownictwo użytecznośći publicznej oraz budownictwo rolnicze
138/02/R/C mazowieckie mgr inż. arch.
Barbara Grażyna
Łasińska
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
7/16/R/IA mazowieckie mgr inż. arch.
Mirosław Tadeusz
LECH
Specjalność: architektoniczna
planowanie, projektowanie, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego
23/10/R/C małopolskie mgr inż. arch.
Grzegorz
Lechowicz
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
budownictwo mieszkaniowe i użyteczności publicznej
81/01/R śląskie prof.dr hab. inż.arch.
Adam
Lisik
Specjalność: architektoniczna: sporządzanie projektów budowlanych architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych, projektów budowlanych konstrukcyjnych z wyjątkiem projektów budowlanych o skomplikowanych konstrukcjach, projektów instalacji i urządzeń sanitarnych z wyjątkiem skomplikowanych instalacji i urządzeń sanitarnych Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
92/01/R śląskie inż. budownictwa lądowego
Zdzisław Kazimierz
Łuc
Specjalność: architektoniczna: kierowanie robotami budowlanymi na budowie obiektów budowlanych z wyjątkiem robót przy obiektach o skomplikowanej konstrukcji przy skomplikowanych instalacjach i urządzeniach sanitarnych oraz urządzeniach i instalacjach elektrycznych Dziedzina: wykonawstwo
ograniczony - obiekty budowlane z wyłączeniem obiektów o skomplikowanej konstrukcji.
7/99/R dolnośląskie mgr inż. arch.
Jakub Zbigniew
Lucerski
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
358/02/R/C pomorskie mgr inż. arch.
Janusz Szczepan
Łuczyński
Specjalność: architektoniczna: kierowanie robotami budowlanymi na budowie obiektów budowlanych z wyjątkiem robót przy obiektach o skomplikowanej konstrukcji przy skomplikowanych instalacjach i urządzeniach sanitarnych oraz urządzeniach i instalacjach elektrycznych Dziedzina: wykonawstwo
bez ograniczeń
358/02/R/C pomorskie mgr inż. arch.
Janusz Szczepan
Łuczyński
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń