UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

Lista rzeczoznawców

Wyszukiwanie

Numer wpisu Województwo Tytuł, imiona, nazwisko Zakres
76/95/R śląskie mgr inż. arch.
Bogusław Jan
Bogacz
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: wykonawstwo
sporządzanie opinii technicznych, ekspertyz i operatów
87/99/R pomorskie mgr inż. arch.
Krzysztof
Bogusławski
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie i wykonawstwo
bez ograniczeń
118/00/R mazowieckie mgr inż. arch.
Zbigniew
Boguszewski
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
103 mazowieckie mgr inż. arch.
Jacek Władysław
Bolechowski
Specjalność: architektoniczna
Rzeczoznawca budowlany w zakresie opracowań projektowych dotyczących rozwiązań architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych Rejestr GUNB - Zaśw. Nr 103 z dnia 9.11.1993 r., opinie, orzeczenia, sprawdzanie dokumentacji pod kątem zgodności z zamówieniem, sprawdzanie kompletności dokumentacji
29/99/R śląskie mgr inż. arch.
Urszula Maria
Borkowska
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
117/03/R/C małopolskie mgr inż. arch.
Jerzy Edmund
Boruta
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
13/23/R/IA podlaskie mgr inż. arch.
Robert
Brajczewski
Specjalność: architektoniczna
planowanie, projektowania, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego
06/23/R/IA wielkopolskie mgr inż. arch.
Robert
Broniarz
Specjalność: architektoniczna
planowanie, projektowania, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego
2/17/R/IA małopolskie mgr inż. arch.
MARTA
BRUZDA
Specjalność: architektoniczna
planowanie, projektowanie, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego
94/02/R/C śląskie mgr inż. arch.
Bartłomiej Jan
Brzózka
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
21/04/R/C małopolskie mgr inż. arch.
Zofia Anna
Brzykczyk Lenartowicz
Specjalność: architektoniczna: sporządzanie projektów budowlanych architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych, projektów budowlanych konstrukcyjnych z wyjątkiem projektów budowlanych o skomplikowanych konstrukcjach, projektów instalacji i urządzeń sanitarnych z wyjątkiem skomplikowanych instalacji i urządzeń sanitarnych Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
19/06/R/C mazowieckie mgr inż. budownictwa lądowego
Jerzy Józef
Budak
Specjalność: architektoniczna: kierowanie robotami budowlanymi na budowie obiektów budowlanych z wyjątkiem robót przy obiektach o skomplikowanej konstrukcji przy skomplikowanych instalacjach i urządzeniach sanitarnych oraz urządzeniach i instalacjach elektrycznych Dziedzina: wykonawstwo
rozwiązania konstrukcyjne obiektów budowlanych
113/03/R/C zachodniopomorskie mgr inż. arch.
Ryszard Andrzej
Burbicki
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
26/99/R śląskie mgr inż. arch.
Marek Krzysztof
Chmura
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
5/16/R/IA świętokrzyskie magister inżynier architekt
Joanna Maria
Ćwiertak
Specjalność: architektoniczna
projektowanie, budowa, rozbiórka i utrzymanie obiektów budowlanych
04/23/R/IA zachodniopomorskie mgr inż. arch.
Jacek
Czaplicki
Specjalność: architektoniczna
planowanie, projektowania, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego
29/95/R podlaskie prof. dr hab. inż. arch.
Witold Marian
Czarnecki
Specjalność: architektoniczna: sporządzanie projektów budowlanych architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych, projektów budowlanych konstrukcyjnych z wyjątkiem projektów budowlanych o skomplikowanych konstrukcjach, projektów instalacji i urządzeń sanitarnych z wyjątkiem skomplikowanych instalacji i urządzeń sanitarnych Dziedzina: projektowanie i wykonawstwo
projektowanie, budowa, rozbiórka i utrzymanie obiektów budowlanych
01/21/R/IA dolnośląskie mgr inż. arch.
Łukasz Piotr
Daleczko
Specjalność: architektoniczna bez ograniczeń
planowanie, projektowania, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego
58/02/R/C mazowieckie mgr inż. arch.
Maria Urszula
Deszczka Molenda
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
45/08/R/C świętokrzyskie magister inżynier architekt
Andrzej Stanisław
Detka
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
budownictwo przemysłowe, handlowe, użyteczności publicznej, hotele, gastronomia, mieszkalne, sportowe, biurowe