UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

Lista rzeczoznawców

Wyszukiwanie

Numer wpisu Województwo Tytuł, imiona, nazwisko Zakres
2/15/R/IA lubelskie mgr inż. architekt
Maria Franciszka
Balawejder-Kantor

planowanie, projektowanie, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego
22/23/R/IA lubelskie mgr inż. architekt
Marek
Bielecki
Specjalność: architektoniczna
planowanie, projektowania, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego
12/23/R/IA lubelskie mgr inż. architekt
Janusz
Gąsiorowski
Specjalność: architektoniczna
planowanie, projektowania, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego
1/15/R/IA lubelskie mgr inż. architekt
Andrzej Józef
Kasprzak

planowanie, projektowanie, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego
26/23/R/IA lubelskie mgr inż. architekt
Władysław
Sadurski
Specjalność: architektoniczna
planowanie, projektowania, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego