UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

Lista rzeczoznawców

Wyszukiwanie

Numer wpisu Województwo Tytuł, imiona, nazwisko Zakres
42/12/R/C pomorskie mgr inż. arch.
Paweł Władysław
Kowalski
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
90/98/R pomorskie mgr inż. arch.
Marcin Jerzy
Kozikowski
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
4/16/R/IA świętokrzyskie magister inżynier architekt
Marek
Krawczyk
Specjalność: architektoniczna
projektowanie obiektów budowlanych
2/16/R/IA śląskie MGR INŻ. ARCH.
ROBERT WŁADYSŁAW
KRAWCZYK
Specjalność: Rzeczoznawca budowlany
planowanie, projektowanie, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego
10/04/R/C zachodniopomorskie mgr inż. arch.
Zbigniew Józef
Krężel
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
01/19/R/IA mazowieckie mgr inż. arch.
Mariusz Andrzej
KRUPIŃSKI
Specjalność: architektoniczna
planowanie, projektowania, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego
04/19/R/IA pomorskie mgr inż. arch.
Grzegorz Wiktor
Krychowski
Specjalność: rzeczoznawca budowlany w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
planowanie, projektowania, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego
84/97/R małopolskie dr inż. arch.
Barbara Honorata
Kubala Lelek
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
32/99/R śląskie mgr inż.
Barbara Krystyna
Kudela
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
124/99/R dolnośląskie mgr inż. arch.
Zbigniew Józef
Kudyba
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
08/17/R/IA mazowieckie mgr inż. arch.
Małgorzata
KUKOWSKA
Specjalność: architektoniczna
opracowania projektowe dotyczące rozwiązań architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych
32/14/R/C mazowieckie mgr inż. arch.
Wojciech
Kukwa
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
3/17/R/IA pomorskie dr inż. arch.
Wiesław Jerzy
Kupść
Specjalność: architektoniczna
planowanie, projektowanie, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego
39/10/R/C mazowieckie mgr inż. arch.
Jerzy
Kuźmienko
Specjalność: architektoniczna: sporządzanie projektów budowlanych architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych, projektów budowlanych konstrukcyjnych z wyjątkiem projektów budowlanych o skomplikowanych konstrukcjach, projektów instalacji i urządzeń sanitarnych z wyjątkiem skomplikowanych instalacji i urządzeń sanitarnych Dziedzina: projektowanie
opracowania projektowe dotyczące rozwiazań architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych
64/01/R mazowieckie mgr inż. arch.
Anna Dioniza
Łanczont
Specjalność: architektoniczna: sporządzanie projektów budowlanych architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych, projektów budowlanych konstrukcyjnych z wyjątkiem projektów budowlanych o skomplikowanych konstrukcjach, projektów instalacji i urządzeń sanitarnych z wyjątkiem skomplikowanych instalacji i urządzeń sanitarnych Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
18/10/R/C podlaskie mgr inż. arch.
Stanisław Witosław
Łapieński Piechota
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
budownictwo mieszkaniowe, budownictwo użytecznośći publicznej oraz budownictwo rolnicze
138/02/R/C mazowieckie mgr inż. arch.
Barbara Grażyna
Łasińska
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
7/16/R/IA mazowieckie mgr inż. arch.
Mirosław Tadeusz
LECH
Specjalność: architektoniczna
planowanie, projektowanie, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego
23/10/R/C małopolskie mgr inż. arch.
Grzegorz
Lechowicz
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
budownictwo mieszkaniowe i użyteczności publicznej
63/95/R dolnośląskie mgr inż. arch.
Ryszard Piotr
Lipkowski
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń