UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

mgr inż.
Barbara Krystyna Kudela

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu
32/99/R
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Wojewoda
Numer decyzji: 22
Specjalność
architektoniczna
Dziedzina
projektowanie
Zakres
bez ograniczeń