UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

Lista rzeczoznawców

Wyszukiwanie

Numer wpisu Województwo Tytuł, imiona, nazwisko Zakres
41/05/R/C wielkopolskie inż. arch.
Józef Ludwik
Iwiański
Specjalność: z art. 361 Dziedzina: projektowanie
budownictwo mieszkaniowe
52/13/R/C zachodniopomorskie mgr inż. arch.
Ryszard Marian
Jachtoma
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
140/02/R/C dolnośląskie mgr inż. arch.
Zbigniew Józef
Jakubek
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
146/97/R pomorskie mgr inż.
Zofia Jadwiga
Jakubowska Szymańska
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
116/03/R/C śląskie mgr inż. arch.
Jerzy
Janowiec
Specjalność: z art. 361 Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
96/04/R/C śląskie mgr inż. arch.
Jerzy
Janowiec
Specjalność: z art. 361 Dziedzina: wykonawstwo
bez ograniczeń
29/02/R/C pomorskie mgr inż. arch.
Kazimierz
Januszkiewicz
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie i wykonawstwo
bez ograniczeń
45/07/R/C mazowieckie dr inż. arch.
Katarzyna Beata
Jaranowska
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
budownictwo mieszkaniowe, użyteczności publicznej i budownictwo przemysłowe
4/15/R/IA wielkopolskie mgr inż. arch.
Magdalena
Jarczykowska
Specjalność: Rzeczoznawca budowlany - architekt
planowanie, projektowanie, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego
113/98/R śląskie mgr inż. arch.
Jurand Marek
Jarecki
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie i wykonawstwo
bez ograniczeń
45/04/R/C podlaskie mgr inż. arch.
Waldemar Ludwik
Jasiewicz
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
243/02/R/C mazowieckie mgr inż. arch.
Michał Borys
Jaworski
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
05/17/R/IA śląskie MGR INŻ. ARCH.
ZBIGNIEW ROBERT
JĘDRZEJKIEWICZ
Specjalność: architektoniczna
Budownictwo ogólne w zakresie architektury
18/14/R/C pomorskie mgr inż. arch.
Lilianna Magdalena
Jehkabson Pełczyńska
Specjalność: architektoniczna: sporządzanie projektów budowlanych architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych, projektów budowlanych konstrukcyjnych z wyjątkiem projektów budowlanych o skomplikowanych konstrukcjach, projektów instalacji i urządzeń sanitarnych z wyjątkiem skomplikowanych instalacji i urządzeń sanitarnych Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
115/02/R/C śląskie mgr inż. arch.
Ryszard Piotr
Jurkowski
Specjalność: architektoniczna: sporządzanie projektów budowlanych architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych, projektów budowlanych konstrukcyjnych z wyjątkiem projektów budowlanych o skomplikowanych konstrukcjach, projektów instalacji i urządzeń sanitarnych z wyjątkiem skomplikowanych instalacji i urządzeń sanitarnych Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
9/02/R/C dolnośląskie mgr inż. arch.
Bogdan Antoni
Kaczmarzyk
Specjalność: architektoniczna: sporządzanie projektów budowlanych architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych, projektów budowlanych konstrukcyjnych z wyjątkiem projektów budowlanych o skomplikowanych konstrukcjach, projektów instalacji i urządzeń sanitarnych z wyjątkiem skomplikowanych instalacji i urządzeń sanitarnych Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
149/96/R podlaskie mgr inż. arch.
Krystyna
Kakareko
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
429/98/R zachodniopomorskie mgr inż. arch.
Roman Antoni
Kalisz
Specjalność: architektoniczna: sporządzanie projektów budowlanych architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych, projektów budowlanych konstrukcyjnych z wyjątkiem projektów budowlanych o skomplikowanych konstrukcjach, projektów instalacji i urządzeń sanitarnych z wyjątkiem skomplikowanych instalacji i urządzeń sanitarnych Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
179/02/R/C śląskie mgr inż.
Beata Jadwiga
Kałka
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
1/15/R/IA lubelskie mgr inż. architekt
Andrzej Józef
Kasprzak

planowanie, projektowanie, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego