UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

Lista rzeczoznawców

Wyszukiwanie

Numer wpisu Województwo Tytuł, imiona, nazwisko Zakres
9/02/R/C dolnośląskie mgr inż. arch.
Bogdan Antoni
Kaczmarzyk
Specjalność: architektoniczna: sporządzanie projektów budowlanych architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych, projektów budowlanych konstrukcyjnych z wyjątkiem projektów budowlanych o skomplikowanych konstrukcjach, projektów instalacji i urządzeń sanitarnych z wyjątkiem skomplikowanych instalacji i urządzeń sanitarnych Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
149/96/R podlaskie mgr inż. arch.
Krystyna
Kakareko
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
429/98/R zachodniopomorskie mgr inż. arch.
Roman Antoni
Kalisz
Specjalność: architektoniczna: sporządzanie projektów budowlanych architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych, projektów budowlanych konstrukcyjnych z wyjątkiem projektów budowlanych o skomplikowanych konstrukcjach, projektów instalacji i urządzeń sanitarnych z wyjątkiem skomplikowanych instalacji i urządzeń sanitarnych Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
179/02/R/C śląskie mgr inż.
Beata Jadwiga
Kałka
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
1/15/R/IA lubelskie mgr inż. architekt
Andrzej Józef
Kasprzak

planowanie, projektowanie, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego
22/04/R/C mazowieckie mgr inż. arch.
Wojciech Artur
Kawęczyński
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
38/12/R/C mazowieckie dr inż. arch.
Tomasz Witold
Kazimierski
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
80/05/R/C małopolskie mgr inż. arch.
Krzysztof Kazimierz
Kiendra
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
budownictwo mieszkaniowe i użyteczności publicznej
91/96/R mazowieckie mgr inż. arch.
Alina Danuta
Kiernicka Kołaczkowska
Specjalność: architektoniczna: sporządzanie projektów budowlanych architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych, projektów budowlanych konstrukcyjnych z wyjątkiem projektów budowlanych o skomplikowanych konstrukcjach, projektów instalacji i urządzeń sanitarnych z wyjątkiem skomplikowanych instalacji i urządzeń sanitarnych Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
50/10/R/C kujawsko-pomorskie mgr inż. arch.
Piotr Andrzej
Klecan
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
obiekty handlowe i centra wielofunkcyjne
88/96/R mazowieckie dr inż. arch.
Janusz Jerzy
Kołaczkowski
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
77/99/R śląskie mgr inż. arch.
Paweł Witold
Korzewski
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
5/04/R/C pomorskie inż. arch.
Eugeniusz
Kossakowski
Specjalność: z art. 361 Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
27/05/R/C wielkopolskie mgr inż. arch.
Piotr Paweł
Kostka
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
architektura użyteczności publicznej, służby zdrowia i mieszkalnictwa
8/04/R/C małopolskie mgr inż. arch.
Kazimierz Maciej
Koterba
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
11/12/R/C małopolskie mgr inż. arch.
Elżbieta Maria
Koterba
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
3/04/R/C mazowieckie mgr inż. arch.
Radosław Wiesław
Kowalewski
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
05/20/R/IA pomorskie mgr inż. arch.
Zbigniew Donat
Kowalewski
Specjalność: architektoniczna
planowanie, projektowania, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego
42/12/R/C pomorskie mgr inż. arch.
Paweł Władysław
Kowalski
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
90/98/R pomorskie mgr inż. arch.
Marcin Jerzy
Kozikowski
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń