UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

prof.dr hab. inż.arch.
Adam Lisik

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu
81/01/R
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Wojewoda
Numer decyzji: 12/01
Specjalność
architektoniczna: sporządzanie projektów budowlanych architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych, projektów budowlanych konstrukcyjnych z wyjątkiem projektów budowlanych o skomplikowanych konstrukcjach, projektów instalacji i urządzeń sanitarnych z wyjątkiem skomplikowanych instalacji i urządzeń sanitarnych
Dziedzina
projektowanie
Zakres
bez ograniczeń