UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

mgr inż. arch.
Grzegorz Wiktor Krychowski

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu IARP
04/19/R/IA
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Izba Architektów RP
Numer decyzji: 05/KKK/2019
Specjalność
rzeczoznawca budowlany w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
Zakres
planowanie, projektowania, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego