UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

Lista rzeczoznawców

Wyszukiwanie

Numer wpisu Województwo Tytuł, imiona, nazwisko Zakres
35/08/R/C zachodniopomorskie mgr inż. arch.
Sławomir
Adrabiński
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
21/14/R/C pomorskie mgr inż. arch.
Andrzej Henryk
Andrzejewski
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
02/18/R/IA zachodniopomorskie mgr inż. arch.
Piotr
Bach
Specjalność: architektoniczna
planowanie, projektowania, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego
21/07/R/C wielkopolskie mgr inż. arch.
Stefan Ludwik
Bajer
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
obiekty przemysłowe i użyteczności publicznej
2/15/R/IA lubelskie mgr inż. architekt
Maria Franciszka
Balawejder-Kantor

planowanie, projektowanie, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego
40/09/R/C mazowieckie mgr inż. arch.
Magdalena
Baron
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
architektura przemysłowa, budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne niskie, budownictwo ogólne
19/10/R/C dolnośląskie mgr inż. arch.
Andrzej
Bartnik
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
budownictwo mieszkaniowe, użyteczności publicznej i oświaty
2/13/R/C mazowieckie mgr inż. arch.
Beata Joanna
Bejtman-Kuźmienko
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
07/17/R/IA łódzkie mgr inż. arch.
Tomasz
Berent
Specjalność: architektoniczna
koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego
28/99/R śląskie mgr inż. arch.
Małgorzata Liliana
Berent
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
53/02/R/C małopolskie mgr inż. arch.
Krzysztof Stefan
Białka
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: wykonawstwo
bez ograniczeń
53/02/R/C małopolskie mgr inż. arch.
Krzysztof Stefan
Białka
Specjalność: architektoniczna: sporządzanie projektów budowlanych architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych, projektów budowlanych konstrukcyjnych z wyjątkiem projektów budowlanych o skomplikowanych konstrukcjach, projektów instalacji i urządzeń sanitarnych z wyjątkiem skomplikowanych instalacji i urządzeń sanitarnych Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
43/06/R/C łódzkie mgr inż. arch.
Piotr
Biliński
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
zabudowa mieszkaniowa, przemysłowa, usługowo-handlowa i użyteczności publicznej
10/11/R/C zachodniopomorskie dr inż. arch.
Krzysztof
Bizio
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
zabudowa mieszkaniowa i budownictwo użyteczności publicznej w zakresie zabudowy handlowej, hotelowej, biurowej i przemysłowej
33/14/R/C pomorskie mgr inż. arch.
Tomasz Ignacy
Bobras
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
76/95/R śląskie mgr inż. arch.
Bogusław Jan
Bogacz
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: wykonawstwo
sporządzanie opinii technicznych, ekspertyz i operatów
87/99/R pomorskie mgr inż. arch.
Krzysztof
Bogusławski
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie i wykonawstwo
bez ograniczeń
118/00/R mazowieckie mgr inż. arch.
Zbigniew
Boguszewski
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
103 mazowieckie mgr inż. arch.
Jacek Władysław
Bolechowski
Specjalność: architektoniczna
Rzeczoznawca budowlany w zakresie opracowań projektowych dotyczących rozwiązań architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych Rejestr GUNB - Zaśw. Nr 103 z dnia 9.11.1993 r., opinie, orzeczenia, sprawdzanie dokumentacji pod kątem zgodności z zamówieniem, sprawdzanie kompletności dokumentacji
29/99/R śląskie mgr inż. arch.
Urszula Maria
Borkowska
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń