UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

magister inżynier architekt
Marek Krawczyk

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu IARP
4/16/R/IA
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Urząd Wojewódzki w Kielcach
Numer decyzji: Rz- 7/93
Kontakt
Telefon: 0607 428 802
Telefon: 41 343 68 60
Email: atelier7architekci@poczta.onet.pl
Specjalność
architektoniczna
Zakres
projektowanie obiektów budowlanych