UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

Lista rzeczoznawców

Wyszukiwanie

Numer wpisu Województwo Tytuł, imiona, nazwisko Zakres
21/14/R/C pomorskie mgr inż. arch.
Andrzej Henryk
Andrzejewski
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
33/14/R/C pomorskie mgr inż. arch.
Tomasz Ignacy
Bobras
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
87/99/R pomorskie mgr inż. arch.
Krzysztof
Bogusławski
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie i wykonawstwo
bez ograniczeń
188/97/R pomorskie mgr inż. arch.
Ryszard Stanisław
Domaracki
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
budownictwo mieszkaniowe, obiekty użyteczności publicznej oraz przemysłowe
142/97/R pomorskie dr inż. arch.
Marek
Gawdzik
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
151/97/R pomorskie mgr inż. arch.
Urszula Anita
Gawdzik
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
327/98/R pomorskie mgr inż. arch.
Maria
Górczak Mechlińska
Specjalność: architektoniczna: sporządzanie projektów budowlanych architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych, projektów budowlanych konstrukcyjnych z wyjątkiem projektów budowlanych o skomplikowanych konstrukcjach, projektów instalacji i urządzeń sanitarnych z wyjątkiem skomplikowanych instalacji i urządzeń sanitarnych Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
19/14/R/C pomorskie dr hab. inż. arch.
Robert Paweł
Idem
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
146/97/R pomorskie mgr inż.
Zofia Jadwiga
Jakubowska Szymańska
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
29/02/R/C pomorskie mgr inż. arch.
Kazimierz
Januszkiewicz
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie i wykonawstwo
bez ograniczeń
18/14/R/C pomorskie mgr inż. arch.
Lilianna Magdalena
Jehkabson Pełczyńska
Specjalność: architektoniczna: sporządzanie projektów budowlanych architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych, projektów budowlanych konstrukcyjnych z wyjątkiem projektów budowlanych o skomplikowanych konstrukcjach, projektów instalacji i urządzeń sanitarnych z wyjątkiem skomplikowanych instalacji i urządzeń sanitarnych Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
5/04/R/C pomorskie inż. arch.
Eugeniusz
Kossakowski
Specjalność: z art. 361 Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
05/20/R/IA pomorskie mgr inż. arch.
Zbigniew Donat
Kowalewski
Specjalność: architektoniczna
planowanie, projektowania, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego
42/12/R/C pomorskie mgr inż. arch.
Paweł Władysław
Kowalski
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
90/98/R pomorskie mgr inż. arch.
Marcin Jerzy
Kozikowski
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
04/19/R/IA pomorskie mgr inż. arch.
Grzegorz Wiktor
Krychowski
Specjalność: rzeczoznawca budowlany w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń
planowanie, projektowania, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego
3/17/R/IA pomorskie dr inż. arch.
Wiesław Jerzy
Kupść
Specjalność: architektoniczna
planowanie, projektowanie, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego
358/02/R/C pomorskie mgr inż. arch.
Janusz Szczepan
Łuczyński
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
358/02/R/C pomorskie mgr inż. arch.
Janusz Szczepan
Łuczyński
Specjalność: architektoniczna: kierowanie robotami budowlanymi na budowie obiektów budowlanych z wyjątkiem robót przy obiektach o skomplikowanej konstrukcji przy skomplikowanych instalacjach i urządzeniach sanitarnych oraz urządzeniach i instalacjach elektrycznych Dziedzina: wykonawstwo
bez ograniczeń
06/17/R/IA pomorskie mgr inż. arch.
Zbigniew Jan
Młodzianowski
Specjalność: architektoniczna
projektowanie obiektów użyteczności publicznej i budownictwa mieszkaniowego