UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

dr inż. arch.
Wiesław Jerzy Kupść

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu IARP
3/17/R/IA
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Izba Architektów RP
Numer decyzji: 05/KKK/2016
Kontakt
Telefon: 551 34 60
Email: proarte1@poczta.onet.pl
Specjalność
architektoniczna
Zakres
planowanie, projektowanie, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego