UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

Lista rzeczoznawców

Wyszukiwanie

Numer wpisu Województwo Tytuł, imiona, nazwisko Zakres
28/99/R śląskie mgr inż. arch.
Małgorzata Liliana
Berent
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
03/22/R/IA śląskie DR HAB. INŻ. ARCH.
RAFAŁ BRONISŁAW
BLAZY
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: architektura
planowanie, projektowania, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego
76/95/R śląskie mgr inż. arch.
Bogusław Jan
Bogacz
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: wykonawstwo
sporządzanie opinii technicznych, ekspertyz i operatów
29/99/R śląskie mgr inż. arch.
Urszula Maria
Borkowska
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
94/02/R/C śląskie mgr inż. arch.
Bartłomiej Jan
Brzózka
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
26/99/R śląskie mgr inż. arch.
Marek Krzysztof
Chmura
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
74/95/R śląskie mgr inż.
Ewa Wiktoria
Dziekońska
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: wykonawstwo
sporządzanie opinii technicznych, ekspertyz i operatów
95/02/R/C śląskie mgr inż. arch.
Piotr Stefan
Fischer
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
147/01/R śląskie mgr inż. arch.
Karol Józef
Fojcik
Specjalność: architektoniczna: sporządzanie projektów budowlanych architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych, projektów budowlanych konstrukcyjnych z wyjątkiem projektów budowlanych o skomplikowanych konstrukcjach, projektów instalacji i urządzeń sanitarnych z wyjątkiem skomplikowanych instalacji i urządzeń sanitarnych Dziedzina: projektowanie
do sporządzania projektów budowlanych architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych
08/20/R/IA śląskie MGR INŻ. ARCH.
DANUTA ZOFIA
FREDOWICZ
Specjalność: architektoniczna
planowanie, projektowania, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego
16/00/R śląskie mgr inż. arch.
Beata Teresa
Gabryelska
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
111/02/R/C śląskie mgr inż. arch.
Andrzej Franciszek
Gałkowski
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
24/23/R/IA śląskie MGR INŻ. ARCH.
MACIEJ JACEK
GRYCHOWSKI
Specjalność: architektoniczna
planowanie, projektowania, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego
281/02/R/C śląskie dr inż. arch.
Andrzej Piotr
Grzybowski
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
77/95/R śląskie mgr inż. arch.
Aleksandra Zofia
Heine
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: wykonawstwo
sporządzanie opinii technicznych, ekspertyz i operatów
9/12/R/C śląskie mgr inż. arch.
Antoni Jacek
Heyda
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
mieszkalnictwo i użyteczność publiczna
116/03/R/C śląskie mgr inż. arch.
Jerzy
Janowiec
Specjalność: z art. 361 Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
96/04/R/C śląskie mgr inż. arch.
Jerzy
Janowiec
Specjalność: z art. 361 Dziedzina: wykonawstwo
bez ograniczeń
113/98/R śląskie mgr inż. arch.
Jurand Marek
Jarecki
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie i wykonawstwo
bez ograniczeń
05/17/R/IA śląskie MGR INŻ. ARCH.
ZBIGNIEW ROBERT
JĘDRZEJKIEWICZ
Specjalność: architektoniczna
Budownictwo ogólne w zakresie architektury