UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

mgr inż. arch.
Zbigniew Józef Kudyba

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu
124/99/R
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Wojewoda
Numer decyzji: 15/99/RZ
Specjalność
architektoniczna
Dziedzina
projektowanie
Zakres
bez ograniczeń