UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

mgr inż. arch.
Mirosław Tadeusz LECH

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu IARP
7/16/R/IA
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Krajowa Komicja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP
Numer decyzji: 05/KKK/2016
Kontakt
Telefon: 607-670-777
Telefon: 22-781-50-76
Email: lech_m@data.pl
Specjalność
architektoniczna
Zakres
planowanie, projektowanie, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego