UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

Lista rzeczoznawców

Wyszukiwanie

Numer wpisu Województwo Tytuł, imiona, nazwisko Zakres
35/08/R/C zachodniopomorskie mgr inż. arch.
Sławomir
Adrabiński
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
02/18/R/IA zachodniopomorskie mgr inż. arch.
Piotr
Bach
Specjalność: architektoniczna
planowanie, projektowania, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego
05/21/R/IA zachodniopomorskie mgr inż. arch.
Gaweł Witold
Biedunkiewicz
Specjalność: architektoniczna
planowanie, projektowania, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego
10/11/R/C zachodniopomorskie dr inż. arch.
Krzysztof
Bizio
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
zabudowa mieszkaniowa i budownictwo użyteczności publicznej w zakresie zabudowy handlowej, hotelowej, biurowej i przemysłowej
113/03/R/C zachodniopomorskie mgr inż. arch.
Ryszard Andrzej
Burbicki
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
1/01/R zachodniopomorskie mgr inż. arch.
Maciej Piotr
Furmańczyk
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
52/13/R/C zachodniopomorskie mgr inż. arch.
Ryszard Marian
Jachtoma
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
429/98/R zachodniopomorskie mgr inż. arch.
Roman Antoni
Kalisz
Specjalność: architektoniczna: sporządzanie projektów budowlanych architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych, projektów budowlanych konstrukcyjnych z wyjątkiem projektów budowlanych o skomplikowanych konstrukcjach, projektów instalacji i urządzeń sanitarnych z wyjątkiem skomplikowanych instalacji i urządzeń sanitarnych Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
10/04/R/C zachodniopomorskie mgr inż. arch.
Zbigniew Józef
Krężel
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
48/01/R zachodniopomorskie mgr inż. arch.
Jan
Łukaszewski
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie i wykonawstwo
bez ograniczeń
01/20/R/IA zachodniopomorskie mgr inż. arch.
Monika Katarzyna
Mizińska
Specjalność: architektoniczna
nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego
36/13/R/C zachodniopomorskie mgr inż. arch.
Jarosław Jerzy
Nawrocki
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
428/98/R zachodniopomorskie mgr inż. arch.
Marek
Perepeczo
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
03/19/R/IA zachodniopomorskie mgr inż. arch.
Małgorzata Alicja
Pruchnicka
Specjalność: architektoniczna
nadzór nad realizacją procesu budowlanego
38/99/R zachodniopomorskie mgr inż. arch.
Stanisław Grzegorz
Skład
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
8/08/R/C zachodniopomorskie mgr inż. arch.
Remigiusz Teodor
Smolik
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
21/12/R/C zachodniopomorskie dr inż. arch.
Mariusz Krzysztof
Tuszyński
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
78/06/R/C zachodniopomorskie mgr inż. arch.
Jacek Stanisław
Twardowski
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
obiekty budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej oraz obiekty zabytkowe
10/12/R/C zachodniopomorskie mgr inż. arch.
Jadwiga Maria
Zielińska
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
zabudowa mieszkaniowa, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego
8/12/R/C zachodniopomorskie mgr inż. arch.
Grzegorz
Zieliński
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
zabudowa mieszkaniowa, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego