UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

Lista rzeczoznawców

Wyszukiwanie

Numer wpisu Województwo Tytuł, imiona, nazwisko Zakres
5/16/R/IA świętokrzyskie magister inżynier architekt
Joanna Maria
Ćwiertak
Specjalność: architektoniczna
projektowanie, budowa, rozbiórka i utrzymanie obiektów budowlanych
45/08/R/C świętokrzyskie magister inżynier architekt
Andrzej Stanisław
Detka
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
budownictwo przemysłowe, handlowe, użyteczności publicznej, hotele, gastronomia, mieszkalne, sportowe, biurowe
7/11/R/C świętokrzyskie magister inżynier architekt
Marek Stanisław
Góra
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
budynki użyteczności publicznej
4/16/R/IA świętokrzyskie magister inżynier architekt
Marek
Krawczyk
Specjalność: architektoniczna
projektowanie obiektów budowlanych
8/10/R/C świętokrzyskie magister inżynier architekt
Zyta
Samborska Słowik
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
budownictwo mieszkaniowe, budownictwo użyteczności publicznej oraz budownictwo przemysłowe