UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

mgr inż. arch.
Małgorzata KUKOWSKA

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu IARP
08/17/R/IA
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Urząd Wojewódzki w Warszawie
Numer decyzji: Zaświadczenie nr 21
Kontakt
Telefon: 691-140-354
Specjalność
architektoniczna
Zakres
opracowania projektowe dotyczące rozwiązań architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych