UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

mgr inż. arch.
Zbigniew Józef Krężel

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu
10/04/R/C
Informacje dodatkowe
Świadectwo bezpieczeństwa - dostęp do informacji niejawnych nr 917/P/D-7/2003, Uprawnienia biegłego sądowego nr A714/06/B
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Izba architektów
Numer decyzji: 9/2004
Specjalność
architektoniczna
Dziedzina
projektowanie
Zakres
bez ograniczeń