UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

mgr inż. arch.
Mariusz Andrzej KRUPIŃSKI

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu IARP
01/19/R/IA
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Izba Architektów RP
Numer decyzji: 01/KKK/2019
Kontakt
Telefon: 0-502 278 751
Email: sawa-tech@post.pl
Specjalność
architektoniczna
Zakres
planowanie, projektowania, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego