UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

Lista rzeczoznawców

Wyszukiwanie

Numer wpisu Województwo Tytuł, imiona, nazwisko Zakres
151/97/R pomorskie mgr inż. arch.
Urszula Anita
Gawdzik
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
142/97/R pomorskie dr inż. arch.
Marek
Gawdzik
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
43/04/R/C podlaskie mgr inż. arch.
Zbigniew
Gliński
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
11/23/R/IA zachodniopomorskie mgr inż. arch.
Daniel Jerzy
Gniewosz
Specjalność: architektoniczna
planowanie, projektowania, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego
08/23/R/IA mazowieckie dr inż. arch.
Marcin Benon
Goncikowski
Specjalność: architektoniczna
planowanie, projektowania, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego
7/11/R/C świętokrzyskie magister inżynier architekt
Marek Stanisław
Góra
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
budynki użyteczności publicznej
327/98/R pomorskie mgr inż. arch.
Maria
Górczak Mechlińska
Specjalność: architektoniczna: sporządzanie projektów budowlanych architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych, projektów budowlanych konstrukcyjnych z wyjątkiem projektów budowlanych o skomplikowanych konstrukcjach, projektów instalacji i urządzeń sanitarnych z wyjątkiem skomplikowanych instalacji i urządzeń sanitarnych Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
18/23/R/IA mazowieckie mgr inż. arch.
Robert
GRUDZIĄŻ
Specjalność: architektoniczna
planowanie, projektowania, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego
2/14/R/C małopolskie mgr inż. arch.
Małgorzata Barbara
Gruszka
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
24/23/R/IA śląskie MGR INŻ. ARCH.
MACIEJ JACEK
GRYCHOWSKI
Specjalność: architektoniczna
planowanie, projektowania, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego
281/02/R/C śląskie dr inż. arch.
Andrzej Piotr
Grzybowski
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
79/05/R/C podlaskie mgr inż. arch.
Jan Krzysztof
Hahn
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe i użyteczności publicznej
14/10/R/C lubuskie mgr inż. arch.
Wiesław
Halba
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
budownictwo mieszkaniowe, budownictwo użyteczności publicznej oraz budownictwo przemysłowe
77/95/R śląskie mgr inż. arch.
Aleksandra Zofia
Heine
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: wykonawstwo
sporządzanie opinii technicznych, ekspertyz i operatów
9/12/R/C śląskie mgr inż. arch.
Antoni Jacek
Heyda
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
mieszkalnictwo i użyteczność publiczna
07/20/R/IA MGR INŻ. ARCH.
KATARZYNA
HOGENDORF-MAZIAREK
Specjalność: architektoniczna
planowanie, projektowania, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego
139/02/R/C dolnośląskie mgr inż. arch.
Wacław
Hryniewicz
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
25/23/R/IA dolnośląskie mgr inż. arch.
Andrzej
Hubka
Specjalność: architektoniczna
planowanie, projektowania, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego
19/14/R/C pomorskie dr hab. inż. arch.
Robert Paweł
Idem
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
7/04/R/C mazowieckie mgr inż. arch.
Tadeusz
Iwaszkiewicz
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń