UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

MGR INŻ. ARCH.
ROBERT WŁADYSŁAW KRAWCZYK

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu IARP
2/16/R/IA
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Krajowa Komisja Kwa|ifrkacyjna Izby Architektów RP
Numer decyzji: 02/KKK/2016
Kontakt
Telefon: 0509215457
Email: info@rkarchitekci.com
Specjalność
Rzeczoznawca budowlany
Zakres
planowanie, projektowanie, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego