UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

Lista rzeczoznawców

Wyszukiwanie

Numer wpisu Województwo Tytuł, imiona, nazwisko Zakres
20/23/R/IA zachodniopomorskie mgr inż. arch.
Ryszard
Długopolski
Specjalność: architektoniczna
planowanie, projektowania, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego
10/22/R/IA dolnośląskie mgr inż. arch.
Wojciech Paweł
Dobrowolski
Specjalność: architektoniczna
planowanie, projektowania, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego
4/12/R/C małopolskie mgr inż. arch.
Wojciech Jerzy
Dobrzański
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
użyteczności publicznej, mieszkalnictwa i obiektów zabytkowych
22/12/R/C małopolskie mgr inż. arch.
Wojciech Jerzy
Dobrzański
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
188/97/R pomorskie mgr inż. arch.
Ryszard Stanisław
Domaracki
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
budownictwo mieszkaniowe, obiekty użyteczności publicznej oraz przemysłowe
24/04/R/C dolnośląskie mgr inż. arch.
Teresa Ewa
Dorenda
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
5/11/R/C dolnośląskie mgr inż. arch.
Krzysztof Jan
Dracz
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe i użyteczności publicznej
89/99/R dolnośląskie mgr inż. arch.
Wojciech Mieczysław
Drajewicz
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
09/23/R/IA MGR INŻ. ARCH.
KRZYSZTOF
DYMEK
Specjalność: architektoniczna
planowanie, projektowania, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego
8/16/R/IA mazowieckie mgr inż. arch.
Marek Stanisław
DZIĘGLEWSKI
Specjalność: Rzeczoznawca budowlany w specjalności architektonicznej i urbanistycznej
Rzeczoznawca budowlany w specjalności architektonicznej i urbanistycznej
74/95/R śląskie mgr inż.
Ewa Wiktoria
Dziekońska
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: wykonawstwo
sporządzanie opinii technicznych, ekspertyz i operatów
07/23/R/IA magister inżynier architekt
Grzegorz Robert
Dżus
Specjalność: architektoniczna
planowanie, projektowania, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego
95/02/R/C śląskie mgr inż. arch.
Piotr Stefan
Fischer
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
147/01/R śląskie mgr inż. arch.
Karol Józef
Fojcik
Specjalność: architektoniczna: sporządzanie projektów budowlanych architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych, projektów budowlanych konstrukcyjnych z wyjątkiem projektów budowlanych o skomplikowanych konstrukcjach, projektów instalacji i urządzeń sanitarnych z wyjątkiem skomplikowanych instalacji i urządzeń sanitarnych Dziedzina: projektowanie
do sporządzania projektów budowlanych architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych
90/05/R/C wielkopolskie mgr inż. arch.
Krzysztof Maciej
Frąckowiak
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
08/20/R/IA MGR INŻ. ARCH.
DANUTA ZOFIA
FREDOWICZ
Specjalność: architektoniczna
planowanie, projektowania, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego
1/01/R zachodniopomorskie mgr inż. arch.
Maciej Piotr
Furmańczyk
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
16/00/R śląskie mgr inż. arch.
Beata Teresa
Gabryelska
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
111/02/R/C śląskie mgr inż. arch.
Andrzej Franciszek
Gałkowski
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
12/23/R/IA lubelskie mgr inż. architekt
Janusz
Gąsiorowski
Specjalność: architektoniczna
planowanie, projektowania, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego