UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

Lista rzeczoznawców

Wyszukiwanie

Numer wpisu Województwo Tytuł, imiona, nazwisko Zakres
89/99/R dolnośląskie mgr inż. arch.
Wojciech Mieczysław
Drajewicz
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
8/16/R/IA mazowieckie mgr inż. arch.
Marek Stanisław
DZIĘGLEWSKI
Specjalność: Rzeczoznawca budowlany w specjalności architektonicznej i urbanistycznej
Rzeczoznawca budowlany w specjalności architektonicznej i urbanistycznej
74/95/R śląskie mgr inż.
Ewa Wiktoria
Dziekońska
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: wykonawstwo
sporządzanie opinii technicznych, ekspertyz i operatów
95/02/R/C śląskie mgr inż. arch.
Piotr Stefan
Fischer
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
147/01/R śląskie mgr inż. arch.
Karol Józef
Fojcik
Specjalność: architektoniczna: sporządzanie projektów budowlanych architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych, projektów budowlanych konstrukcyjnych z wyjątkiem projektów budowlanych o skomplikowanych konstrukcjach, projektów instalacji i urządzeń sanitarnych z wyjątkiem skomplikowanych instalacji i urządzeń sanitarnych Dziedzina: projektowanie
do sporządzania projektów budowlanych architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych
90/05/R/C wielkopolskie mgr inż. arch.
Krzysztof Maciej
Frąckowiak
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
08/20/R/IA MGR INŻ. ARCH.
DANUTA ZOFIA
FREDOWICZ
Specjalność: architektoniczna
planowanie, projektowania, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego
1/01/R zachodniopomorskie mgr inż. arch.
Maciej Piotr
Furmańczyk
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
16/00/R śląskie mgr inż. arch.
Beata Teresa
Gabryelska
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
111/02/R/C śląskie mgr inż. arch.
Andrzej Franciszek
Gałkowski
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
151/97/R pomorskie mgr inż. arch.
Urszula Anita
Gawdzik
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
142/97/R pomorskie dr inż. arch.
Marek
Gawdzik
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
43/04/R/C podlaskie mgr inż. arch.
Zbigniew
Gliński
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
7/11/R/C świętokrzyskie magister inżynier architekt
Marek Stanisław
Góra
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
budynki użyteczności publicznej
327/98/R pomorskie mgr inż. arch.
Maria
Górczak Mechlińska
Specjalność: architektoniczna: sporządzanie projektów budowlanych architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych, projektów budowlanych konstrukcyjnych z wyjątkiem projektów budowlanych o skomplikowanych konstrukcjach, projektów instalacji i urządzeń sanitarnych z wyjątkiem skomplikowanych instalacji i urządzeń sanitarnych Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
2/14/R/C małopolskie mgr inż. arch.
Małgorzata Barbara
Gruszka
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
281/02/R/C śląskie dr inż. arch.
Andrzej Piotr
Grzybowski
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
79/05/R/C podlaskie mgr inż. arch.
Jan Krzysztof
Hahn
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe i użyteczności publicznej
14/10/R/C lubuskie mgr inż. arch.
Wiesław
Halba
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
budownictwo mieszkaniowe, budownictwo użyteczności publicznej oraz budownictwo przemysłowe
77/95/R śląskie mgr inż. arch.
Aleksandra Zofia
Heine
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: wykonawstwo
sporządzanie opinii technicznych, ekspertyz i operatów