UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

mgr inż. arch.
Łukasz Piotr Daleczko

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu IARP
01/21/R/IA
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Izba Architektów RP
Numer decyzji: 01/KKK/2020
Kontakt
Telefon: 502 206 043
Email: l.daleczko@gdarchitekci.pl
Specjalność
architektoniczna bez ograniczeń
Zakres
planowanie, projektowania, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego