UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

magister inżynier architekt
Joanna Maria Ćwiertak

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu IARP
5/16/R/IA
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Urząd Wojewódzki w Kielcach
Numer decyzji: Rz- 5/93
Kontakt
Telefon: 0604 240 239
Telefon: 41 344 40 43
Email: cwiertak@poczta.onet.pl
Email: joan.cwiertak@gmail.com
Specjalność
architektoniczna
Zakres
projektowanie, budowa, rozbiórka i utrzymanie obiektów budowlanych