UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

mgr inż. arch.
Maria Urszula Deszczka Molenda

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu
58/02/R/C
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Wojewoda
Numer decyzji: 6/U/02
Specjalność
architektoniczna
Dziedzina
projektowanie
Zakres
bez ograniczeń