UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

mgr inż. arch.
Krzysztof Bogusławski

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu
87/99/R
Informacje dodatkowe
rzeczoznawca ds. Sanitarnohigienicznych w zakresie budownictwa ogólnego bez obiektów służby zdrowia
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Wojewoda
Numer decyzji: 15/98
Specjalność
architektoniczna
Dziedzina
projektowanie i wykonawstwo
Zakres
bez ograniczeń