UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

mgr inż. arch.
Jacek Władysław Bolechowski

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu
103
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez:
Numer decyzji:
Specjalność
architektoniczna
Zakres
Rzeczoznawca budowlany w zakresie opracowań projektowych dotyczących rozwiązań architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych Rejestr GUNB - Zaśw. Nr 103 z dnia 9.11.1993 r., opinie, orzeczenia, sprawdzanie dokumentacji pod kątem zgodności z zamówieniem, sprawdzanie kompletności dokumentacji