UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

prof. dr hab. inż. arch.
Witold Marian Czarnecki

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu
29/95/R
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Wojewoda
Numer decyzji: 1/95
Specjalność
architektoniczna: sporządzanie projektów budowlanych architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych, projektów budowlanych konstrukcyjnych z wyjątkiem projektów budowlanych o skomplikowanych konstrukcjach, projektów instalacji i urządzeń sanitarnych z wyjątkiem skomplikowanych instalacji i urządzeń sanitarnych
Dziedzina
projektowanie i wykonawstwo
Zakres
projektowanie, budowa, rozbiórka i utrzymanie obiektów budowlanych