UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

mgr inż. budownictwa lądowego
Jerzy Józef Budak

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu
19/06/R/C
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Izba inżynierów budownictwa
Numer decyzji: RZE/X/003/06
Specjalność
architektoniczna: kierowanie robotami budowlanymi na budowie obiektów budowlanych z wyjątkiem robót przy obiektach o skomplikowanej konstrukcji przy skomplikowanych instalacjach i urządzeniach sanitarnych oraz urządzeniach i instalacjach elektrycznych
Dziedzina
wykonawstwo
Zakres
rozwiązania konstrukcyjne obiektów budowlanych