UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

mgr inż. arch.
MARTA BRUZDA

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu IARP
2/17/R/IA
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Izba Architektów RP
Numer decyzji: 03/KKK/2016
Kontakt
Telefon: 606 644 682
Email: marta@liniaarchitekci.pl
Specjalność
architektoniczna
Zakres
planowanie, projektowanie, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego