UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

DR HAB. INŻ. ARCH.
RAFAŁ BRONISŁAW BLAZY

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu IARP
03/22/R/IA
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP
Numer decyzji: 03/KKK/2022
Kontakt
Telefon: 691 402 269
Email: blazy.biuro@wp.pl
Specjalność
architektoniczna
Dziedzina
architektura
Zakres
planowanie, projektowania, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego