UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

mgr inż. arch.
Piotr Bach

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu IARP
02/18/R/IA
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Izba Architektów RP
Numer decyzji: 07/KKK/2017
Kontakt
Telefon: 602 625 515
Email: bach@onet.pl
Specjalność
architektoniczna
Zakres
planowanie, projektowania, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego