UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

dr inż. arch.
Krzysztof Bizio

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu
10/11/R/C
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Izba architektów
Numer decyzji: 6/KKK/2011
Specjalność
architektoniczna
Dziedzina
projektowanie
Zakres
zabudowa mieszkaniowa i budownictwo użyteczności publicznej w zakresie zabudowy handlowej, hotelowej, biurowej i przemysłowej