UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

mgr inż. arch.
Krzysztof Stefan Białka

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu
53/02/R/C
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Wojewoda
Numer decyzji: 12/2001/R
Specjalność
architektoniczna
Dziedzina
wykonawstwo
Zakres
bez ograniczeń