UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

mgr inż. arch.
Tomasz Berent

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu IARP
07/17/R/IA
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Izba Architektów RP
Numer decyzji: 07/KKK/2016
Kontakt
Telefon: 502-566-200
Email: BERarchitekt@gmail.com
Specjalność
architektoniczna
Zakres
koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego