UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

mgr inż. arch.
Jerzy Janowiec

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu
96/04/R/C
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Izba inżynierów budownictwa
Numer decyzji: RZE/X/084/04
Specjalność
z art. 361
Dziedzina
wykonawstwo
Zakres
bez ograniczeń