UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

mgr inż. arch.
Magdalena Jarczykowska

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu IARP
4/15/R/IA
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Krajowa Komicja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP
Numer decyzji: 03/KKK/2015
Kontakt
Telefon: 606 942 484
Email: magda@apaarches.pl
Specjalność
Rzeczoznawca budowlany - architekt
Zakres
planowanie, projektowanie, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego