UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

mgr inż.
Zofia Jadwiga Jakubowska Szymańska

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu
146/97/R
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Wojewoda
Numer decyzji: 05/97
Specjalność
architektoniczna
Dziedzina
projektowanie
Zakres
bez ograniczeń