UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

mgr inż. arch.
Zbigniew Józef Jakubek

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu
140/02/R/C
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Wojewoda
Numer decyzji: 9/2002/RZ
Specjalność
architektoniczna
Dziedzina
projektowanie
Zakres
bez ograniczeń