UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

dr hab. inż. arch.
Robert Paweł Idem

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu
19/14/R/C
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Izba architektów
Numer decyzji: 3/KKK/2014
Specjalność
architektoniczna
Dziedzina
projektowanie
Zakres
bez ograniczeń