UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

mgr inż. arch.
Piotr Andrzej Klecan

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu
50/10/R/C
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Izba architektów
Numer decyzji: 6/2010
Specjalność
architektoniczna
Dziedzina
projektowanie
Zakres
obiekty handlowe i centra wielofunkcyjne