UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

mgr inż. architekt
Andrzej Józef Kasprzak

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu IARP
1/15/R/IA
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Izba Architektów RP
Numer decyzji: 10/KKK/2014
Zakres
planowanie, projektowanie, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego