UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

mgr inż.
Beata Jadwiga Kałka

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu
179/02/R/C
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Wojewoda
Numer decyzji: 42/01
Specjalność
architektoniczna
Dziedzina
projektowanie
Zakres
bez ograniczeń