UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

dr inż. arch.
Janusz Jerzy Kołaczkowski

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu
88/96/R
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Wojewoda
Numer decyzji: 888/U/95
Specjalność
architektoniczna
Dziedzina
projektowanie
Zakres
bez ograniczeń