UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

mgr inż. arch.
Marek Stanisław DZIĘGLEWSKI

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu IARP
8/16/R/IA
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Urząd Wojewódzki w Płocku
Numer decyzji: GP.III.7342/30/94
Kontakt
Telefon: 24/263 62 51
Telefon: 24/263 62 19
Email: abimarek@poczta.onet.pl
Specjalność
Rzeczoznawca budowlany w specjalności architektonicznej i urbanistycznej
Zakres
Rzeczoznawca budowlany w specjalności architektonicznej i urbanistycznej