UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

magister inżynier architekt
Andrzej Stanisław Detka

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu
45/08/R/C
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Izba architektów
Numer decyzji: 5/2008
Specjalność
architektoniczna
Dziedzina
projektowanie
Zakres
budownictwo przemysłowe, handlowe, użyteczności publicznej, hotele, gastronomia, mieszkalne, sportowe, biurowe