UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

mgr inż. arch.
Wojciech Jerzy Dobrzański

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu
4/12/R/C
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Izba architektów
Numer decyzji: 04/KKK/2012
Specjalność
architektoniczna
Dziedzina
projektowanie
Zakres
użyteczności publicznej, mieszkalnictwa i obiektów zabytkowych