UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

Lista rzeczoznawców

Wyszukiwanie

Numer wpisu Województwo Tytuł, imiona, nazwisko Zakres
15/11/R/C mazowieckie mgr inż. arch.
Radomir Zygmunt
Wnorowski
Specjalność: architektoniczna: sporządzanie projektów budowlanych architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych, projektów budowlanych konstrukcyjnych z wyjątkiem projektów budowlanych o skomplikowanych konstrukcjach, projektów instalacji i urządzeń sanitarnych z wyjątkiem skomplikowanych instalacji i urządzeń sanitarnych Dziedzina: projektowanie
budownictwo mieszkaniowe, użyteczności publicznej, oświaty i sportu, obiektów pod kontrolą konserwatorską
70/95/R śląskie mgr inż. arch.
Jan Marian
Woch
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: wykonawstwo
sporządzanie opinii technicznych, ekspertyz i operatów
17/14/R/C pomorskie mgr inż. arch.
Aleksandra Zdzisława
Wojtczak Duch
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
27/99/R śląskie mgr inż. arch.
Ewa Danuta
Woszczyna
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
72/95/R śląskie mgr inż. arch.
Romuald
Wróblowski
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: wykonawstwo
opinie techniczne, ekspertyzy i operaty
13/11/R/C mazowieckie mgr inż. arch.
Piotr Mariusz
Żabicki
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
architektura mieszkaniowa i użyteczności publicznej
61/01/R małopolskie mgr inż. arch.
Piotr Andrzej
Zając
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie i wykonawstwo
bez ograniczeń
6/05/R/C dolnośląskie mgr inż. arch.
Sławomir
Żak
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
budownictwo mieszkaniowe i użyteczności publicznej
88/99/R dolnośląskie mgr inż. arch.
Zbigniew
Zbyszyński
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
44/95/R śląskie mgr inż. arch.
Marek Jan
Zdeb
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: wykonawstwo
opinie techniczne
10/12/R/C zachodniopomorskie mgr inż. arch.
Jadwiga Maria
Zielińska
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
zabudowa mieszkaniowa, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego
8/12/R/C zachodniopomorskie mgr inż. arch.
Grzegorz
Zieliński
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
zabudowa mieszkaniowa, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego
12/11/R/C małopolskie mgr inż. arch.
Witold
Zieliński
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
budownictwo mieszkaniowe i użyteczności publicznej
34/01/R śląskie mgr inż. arch.
Rafał Jacek
Zwoliński
Specjalność: architektoniczna: sporządzanie projektów budowlanych architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych, projektów budowlanych konstrukcyjnych z wyjątkiem projektów budowlanych o skomplikowanych konstrukcjach, projektów instalacji i urządzeń sanitarnych z wyjątkiem skomplikowanych instalacji i urządzeń sanitarnych Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń