UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

Lista rzeczoznawców

Wyszukiwanie

Numer wpisu Województwo Tytuł, imiona, nazwisko Zakres
18/97/R pomorskie mgr inż. arch.
Witold Antoni
Syrek
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie i wykonawstwo
bez ograniczeń
93/96/R mazowieckie mgr inż. arch.
Agnieszka Krystyna
Szablowska Miszczyk
Specjalność: architektoniczna: sporządzanie projektów budowlanych architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych, projektów budowlanych konstrukcyjnych z wyjątkiem projektów budowlanych o skomplikowanych konstrukcjach, projektów instalacji i urządzeń sanitarnych z wyjątkiem skomplikowanych instalacji i urządzeń sanitarnych Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
06/22/R/IA mazowieckie magister inżynier architekt
Piotr Marek
SZAROSZYK
Specjalność: architektoniczna
planowanie, projektowania, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego
126/97/R mazowieckie mgr inż. arch.
Jan Maria
Szmidt
Specjalność: architektoniczna: sporządzanie projektów budowlanych architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych, projektów budowlanych konstrukcyjnych z wyjątkiem projektów budowlanych o skomplikowanych konstrukcjach, projektów instalacji i urządzeń sanitarnych z wyjątkiem skomplikowanych instalacji i urządzeń sanitarnych Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
118/03/R/C śląskie mgr inż. arch.
Jadwiga Mieczysława
Szota
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
06/20/R/IA opolskie mgr inż. arch.
Andrzej Jerzy
Szuba
Specjalność: architektoniczna
nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego
55/01/R małopolskie mgr inż. arch.
Andrzej Lesław
Szul
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie i wykonawstwo
bez ograniczeń
14/23/R/IA zachodniopomorskie mgr inż. arch.
Dorota Bożena
Szumińska
Specjalność: architektoniczna
planowanie, projektowania, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego
180/98/R mazowieckie mgr inż.
Tadeusz Zbigniew
Szurgot
Specjalność: z art. 361 Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
35/11/R/C mazowieckie mgr inż. arch.
Tomasz Teodor
Szybiak
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
budownictwo mieszkaniowe i użyteczności publicznej
37/13/R/C małopolskie mgr inż. arch.
Michał Piotr
Szymanowski
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
205/99/R pomorskie mgr inż. arch.
Teresa Maria
Szymańska
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
146/01/R śląskie mgr inż. arch.
Ewa Maria
Taczewska
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
7/02/R/C lubuskie mgr inz. arch.
Alina Elwira
Tarkowska
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
03/20/R/IA śląskie dr hab. inż. arch.
MICHAŁ MARCIN
TOMANEK
Specjalność: budownictwo
planowanie, projektowania, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego
143/97/R mazowieckie mgr inż. arch.
Roman
Trębacz
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
39/12/R/C kujawsko-pomorskie mgr inz. arch.
Leszek Kazimierz
Truchel
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń
82/05/R/C małopolskie mgr inż. arch.
Artur Paweł
Trzepla
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
budownictwo mieszkaniowe
08/22/R/IA mgr inż. arch.
MIROSŁAW
TRZUPEK
Specjalność: architektoniczna
planowanie, projektowania, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego
21/12/R/C zachodniopomorskie dr inż. arch.
Mariusz Krzysztof
Tuszyński
Specjalność: architektoniczna Dziedzina: projektowanie
bez ograniczeń