UWAGA! Lista rzeczoznawców budowlanych została przejęta na mocy Ustawy o dostępie do niektórych zawodów regulowanych z zasobów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i jest w trakcie aktualizacji.

mgr inż. arch.
Wojciech Jacek Strzębała

Status na liście

CZYNNY

Numer wpisu IARP
02/19/R/IA
Decyzja o nadaniu uprawnienień
Wydana przez: Izba Architektów RP
Numer decyzji: 04/KKK/2017
Kontakt
Telefon: 601 721 672
Email: wojtek.strzebala@asaarch.pl
Specjalność
architektura i budownictwo
Zakres
planowanie, projektowania, koordynacja i nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego